მთავარი გვერდი

მოღვაწეობა

მომსახურება

სიახლეები

პროექტები

პერსონალი

სასარგებლო ბმულები

 

სუფთა წიაღისეული საწვავი - OPET

კონტრაქტის ნომერი: NNE5/2002/9

კოორდინატორი CIEMAT (ესპანეთი)

Ministerio de Educación y Ciencia

პროექტი მოიცავს შემდეგ სფეროებს:

ნახშირი, ბუნებრივი აირი, ნავთობი, მყარი საწვავის ნარევები (ნახშირი, ბიომასა და ნარჩენები)

კონსორციუმის წევრები:

 • Centro de Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecnologicas - ესპანეთი

 • Centre for Research and Technology Hellas / Institute for Solid Fuels Technology and Applications - საბერძნეთი

 • The Combustion Engineering Association - დიდი ბრიტანეთი

 • Energierwertungsagentur, the Austrian Energy Agency - ავსტრია

 • Estonian Energy Research Institute at Tallinn Technical University - ესტონეთი

 • Forschungszentrum Julich GmbH - გერმანია

 • Oskar von Miller-Conception, Research and Design Institute for Thermal Power Equipment - რუმინეთი

 • University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering - სლოვენია

 • LDK Consultants Engineerrs and Planners - საბერძნეთი

ქვეკონტრაქტორები:

 • ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

 • ენერგიის დაზოგვისა და მენეჯმენტის ცენტრი - აზერბაიჯანი

 • ენერგეტიკული სტრატეგიის ცენტრი - სომხეთი

 • თბოენერგეტიკის ინსტიტუტი - რუსეთი

 • Future Energy Solutions - AEA Technology - დიდი ბრიტანეთი

სამუშაო პროგრამა

ემისიების შემცირება: CO2-ის დაჭერა და სეკვესტრი

 • სუფთა წიაღისეული საწვავის ტექნოლოგიები - CO2-ის შემცირება, დაჭერა და სეკვესტრი (მყარი საწვავი)

 • დაბალ ტემპერატურაზე კარბონიზაციის (LTC) ტექნოლოგიის (ნახშირი) განვითარება

 • დეპოლუციის ტექნოლოგიები ელექტროსადგურისათვის - აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების დელეგაციის გასვილითი ვიზიტი (ნახშირი)

 • სუფთა ენერგია ნავთობიანი ფიქლებიდან

 • ენერგეტიკული პოლიტიკა და მაღალტექნოლოგიური სუფთა წიაღისეული საწვავის განვითარება

წიაღისეული საწვავის ტრანსპორტირება და შენახვა

 • ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირების, შენახვისა და უტილიზაციის ტექნოლოგიების გადაცემა

მიღწეული შედეგები

 • სუფთა წიაღისეული საწვავის სამომავლო გამოყენების ანალიზი. როდის, სად და რომელი ტექნოლოგია უნდა იქნას გამოყენებული ენერგიის უსაფრთხო მიწოდებისთვის, ყველაზე გარემოსდაცვითი გზით 

 • ევროპაში სუფთა წიაღისეული საწვავის ტექნოლოგების ამჟამინდელი მდგომარეობის ანალიზი

 • სუფთა წიაღისეული საწვავის საუკეთესო ტექნოლოგების შესწავლა საწვავის სხვადასხვა ტიპისათვის: მურა ნახშირი, დაბალი ხარისხის ნახშირი, ნავთობ-ფიქლები, ბუნებრივი აირი... ეს ტექნოლოგები შესწავლილი იქნება როგორც ენერგო გენერაციის, ასევე საბინაო გათბობის თვალსაზრისით

 • ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირების და შენახვის ტექნოლოგიების გადაცემა დსთ-სა და მესამე სამყაროს ქვეყნებისათვის

 • საერთაშორისო  თანამშრომლობის გაძლიერება ნოუ-ჰაუს გადაცემით ევროგაერთიანების, დსთ-სა და მესამე სამყაროს ქვეყნებს შორის

 

| მთავარი გვერდი | პროექტები |