რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი საქართველოში

EN ქარ
 
 
 
 
   
     
 
მრეწველობის "გამწვანება“ საქართველოში
რესურსების ეფექტურობისა და სუფთა წარმოების (რესწ მეთოდოლოგია საქართველოში) სადემონსტრაციო კომპანიებად შეირჩა 10 მცირე და საშუალო საწარმო.
2020-2021 წლებში გამოცდილმა რესწ ექსპერტებმა და სტაჟიორებმა ჩაატარეს სტრუქტურირებული ვიზიტები და გაზომვები საწარმოო ობიექტებში, რესურსების ოპტიმალურ გამოყენების შესწავლის კუთხით. მონაცემების ანალიზის შედეგად მათ გააერთიანეს მორგებული შეფასების ანგარიშები რესწ-ის სამოქმედო გეგმებთან, რათა დაეხმარონ საწარმოებს იმ ღონისძიებების განხორციელებაში, რომლებიც შემუშავდმწარმოებლურობის გაზრდისა და რესურსების გამოყენების შესამცირებლად და ნარჩენებისა და მავნე ემისიების შესამცირებლად.
ამჟამად, ამ სამოქმედო გეგმების დასკვნები გავრცელებულია, როგორც რესწ ბიზნეს-მაგალითები.
გაეცანით ქვემოთ მოყვანილ სტატიებს:
  
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

This information is also mirrored on the eecgeo.org/recp website.